Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Iconity s.r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost Iconity s.r.o., IČ: 04892208, se sídlem Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uděluji souhlas společnosti Iconity s.r.o., IČ: 04892208, se sídlem Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, jakožto správci, na dobu neurčitou, se zpracováním mých osobních údajů, které jsem poskytl. Beru na vědomí, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že společnost Iconity s.r.o. provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat společnosti Iconity s.r.o. o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním písemného sdělení na adresu sídla společnosti Iconity s. r. o. Společnost Iconity s.r.o. hodlá takto získané údaje využívat především k zasílání sdělení spojených se svou stěžejní činností, jíž je zprostředkování získání lepšího pracovního uplatnění, potažmo vzdělání, které k němu může vést. Společnost Iconity s.r.o. může tyto osobní údaje využívat také k zasílání marketingových sdělení (včetně služeb či zboží 3. stran), provádění statistických analýz a výzkumů anebo k přizpůsobování obsahu svých služeb (i s využitím technologie cookies); avšak nebude tyto údaje předávat nikomu dalšímu, nestanoví-li tak zvláštní zákony.